Home2020-09-09T13:18:47+00:00

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm honlapomon. Ezúton szeretném bemutatni tevékenységemet, irodámat, remélve, hogy a jövőben jogi vonatkozású kérdése esetén bizalommal fordul hozzám.

Üdvözlettel
dr. Lóczi Gabriella ügyvéd

Covid-19 Tájékoztató

BEMUTATKOZAS

TANULMÁNYAIM
2008 jogi szakvizsga
minősítése: jeles
2005-2008 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Jogi Továbbképző Intézet
biztosítási szakjogász posztgraduális képzés
1999-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak
diploma minősítése: cum laude
MUNKAHELYEK
2013- dr. Lóczi Gabriella egyéni ügyvéd
2008-2012 Dr. Lóczi Gabriella Ügyvédi Iroda
2004-2008 Dr. Duda Attila Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt
NYELVTUDÁS
német középfokú
angol középfokú

SZAKTERÜLETEK

BIZTOSÍTÁSI JOG

kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyintézés
casco biztosítással kapcsolatos igények érvényesítése
vagyonbiztosítással kapcsolatos képviselet
baleset-, betegség- és életbiztosítással kapcsolatos tanácsadás és képviselet
jogvédelmi biztosítás

POLGÁRI JOG

Jogi tanácsadás és peres illetve peren kívüli képviselet jogvita esetén
Kárigény felmérése, érvényesítése kártérítési és kártalanítási eljárásokban
polgári és kereskedelmi szerződések szerkesztése, véleményezése
tartási, életjáradéki szerződések készítése
öröklési tárgyú okiratszerkesztés, végrendelet készítése
személyhez fűződő jogok megsértése esetén tanácsadás és képviselet

INGATLAN ÜGYEK

adásvételi, ajándékozási, bérleti és használati szerződések készítése, véleményezése
képviselet földhivatali eljárás során illetve egyéb hatóságok előtti eljárásokban

KÖVETELÉSÉRVÉNYESÍTÉS

kintlévőségek és követelések peren kívüli és peres eljárás keretében történő érvényesítése
megállapodások, egyezségek előkészítése, megkötése, képviselet az egyeztetés során

BÜNTETŐJOG

közlekedési bűncselekmények esetén sértetti képviselet, védelem ellátása, magánfél vagy pótmagánvádló képviselete
közreműködés szabálysértési eljárásban

KAPCSOLAT

Dr. Lóczi Gabriella ügyvéd
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15., IV/9.

SMS parkolás kódja: 20/30/70 763-0502

mobil: 20/387-1550

tel.: 1/445-3027,

fax: 1/445-1037,

e-mail: loczi.gabriella@drloczi.hu

Keresse irodánkat a LinkedIn-en is!

Partnerek

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalon végzett valamennyi adatkezelés jogszabályi felhatalmazáson vagy önkéntes hozzájáruláson alapul, amely hozzájárulást akár szóban, akár írásban, akár ráutaló megatartással is megadhatnak a weboldalra látogatók.

A weboldal használatával, továbbá személyes adatait tartalmazó e-mail küldésével Ön hozzájárul személyes adatai összegyűjtéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához olyan mértékben, amennyire az annak a célnak az elérése érdekében szükséges, amelynek érdekében az adatokat megadta (pl. jelenlegi vagy későbbi ügyfél szolgáltatások, stb.).

A látogatóknak lehetősége van a honlapon kapcsolatba lépni irodánkkal. Amennyiben a látogatók kapcsolatba lépnek irodánkkal, úgy a kapcsolattartás céljából kezeljük a látogató által megadott valamennyi személyes adatot (így különösen: e-mail cím, a látogató számítógépének IP címe telefonszám, név). Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a kapcsolatba lépés kezdeményezésével ráutaló magatartással ad meg.

Irodánk kizárólag annyi ideig tárolja és kezeli adatait, ameddig az üzleti szükségesség és az Ön felé fennálló szakmai kötelezettségeink indokolttá teszik, vagy ameddig azt jogszabály előírja.

Irodánk az informatikai rendszereit úgy építette ki, az érintettek személyes adatait oly módon tárolja, hogy az érintettek számára az bármikor elérhető, ugyanakkor a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az érintettek személyes adatait szűk személyi kör, kizárólag az irodavezetés ismerheti meg. Az iroda jogosulatlan hozzáférésen kívül védi az adatokat a szándékos vagy véletlen adattovábbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés és a megsemmisítés, hozzáférhetetlenné válás ellen.

A webszerver ahol a jelenlegi weboldal fut egy biztonságos, tűzfallal védett hardver eszköz.

A honlapra történő belépéskor kis adatcsomagot (sütit vagy más néven cookiet) helyez el a látogató számítógépén, illetve olvas onnan vissza. A cookie használatának célja a látogató azonosítása, abból a célból, hogy a látogatók érdeklődésének megismerésével fejleszthessük a honlapon nyújtott szolgáltatásokat, illetve a honlap tartalmát. Amennyiben a cookiek elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A cookiekkel történő adatkezelést anonim módon végzi.

Amennyiben az adatvédelmi szabályzatunkkal vagy személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne (beleértve a nyilvántartott adatok körét, kijavítását, kiegészítését, töröltetését, az adatkezelés jogszerűségének kifogásolását), úgy kérem küldjön egy e-mailt „Adatvédelem” tárggyal.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Lóczi Gabriella egyéni ügyvéd (lajstromszám: BÜK 18010) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.